PENGURUS PKK DESA LONGKEYANG
 1. KETUA : SITI KHADTIJAH
 2. SEKRETARIS : 1. Dri. iSBANDIYATI, 2. SITI ASTUTI
 3. BENDAHARA : SUPRIATIN, Bsc
 4. KETUA POKJA 1 : DAMAS ZULAIKHA Spd.I
  1. ANGGOTA
  2.  SRI ENDANG M
  3. DESI ARISANDI
  4. JURIYAH
 5. KETUA POKJA 2 : USMIYATI
  1. ANGGOTA
  2.  JANATUN  N. A, Spd,I
  3. ISTIQOMAH
  4. PUJIARTI
 6. KETUA POKJA 3 : PUPUT NOVIASTUTI, Spd, Paud
  1. ANGGOTA
  2.  ISMAWATI
  3. ILMI SOLEKHAH
  4. EMI DAISAH
 7. KETUA POKJA 4 : UMI FADILAH
  1. ANGGOTA
  2.  FIRIANI
  3. MIATUN
  4. ISNAENI
  5. WASMIYATI