DATA KADER YANDU DESA LONGKEYANG
KEC. BODEH KAB. PEMALANG
TAHUN 2017
DESA : LONGKEYANG
No Nama Jabatan Tempat/Tgl Lahir Agama Status      Per-  kawinan Pendidikan Alamat Akhir Jabatan NIK No.KK KET.
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12
1. SITI QHATIDZZA Ketua Pemalang, 04-05-1987 Islam Kawin SLTP RT.07/02 3327055405870002 3327051507110007
2. USMIATI Wk.Kaetua Pemalang, 25-07-1967 Islam Cerai Mati SLTP RT.06/02 3327056507670001 3327052709051555
3. FIRIANI Sekretaris I Pemalang, 26-09-1984 Islam Kawin SLTP RT.07/02 3327056609840002 3327051206080008
4. SITI ASTUTI Sekretaris II Pemalang, 19-10-1985 Islam Kawin SLTP RT.03/01 3327055910850002 3327051704080006
5. UMI FADILAH Bendahara Pemalang, Islam Kawin SMA RT.10/03 332705 332705
6. SITI ASTUTI Anggota Pemalang, 19-10-1985 Islam Kawin SLTP RT.03/01 3327055910850002 3327051704080006
7. WASMIYATI Anggota Pemalang, 09-06-1979 Islam Kawin SLTP RT.02/01 332705 332705
8. YULI KHURNIAWATI Anggota Pemalang, Islam Kawin SLTP RT.02/02 332705 332705
9. INDRAYATI Anggota Pemalang, Islam Kawin SLTP RT.05/01 332706 332706
10. KASMINAH Anggota Pemalang, Islam Kawin SD RT.09/02 332707 332707
11. EMI DAISAH Anggota Pemalang, 18-05-1984 Islam Kawin SLTP RT.08/02 3327055805840003 3327052201130006
12. MIATUN Anggota Pemalang, 10-02-1964 Islam Kawin SD RT.12/03 3327055002640005 3327051704080010
13. ISNAENI Anggota Pemalang, 04-11-1984 Islam Kawin SLTP RT.13/03 3327054411840002 3327050706080004
14. WIWI ASIH Anggota Pemalang, Islam Kawin SLTP RT.13/04 332707 332707
15. SUHERTIN Anggota Pemalang, Islam Kawin SLTP RT.14/04 332708 332708
16. ROHISATUN Anggota Pemalang, Islam Kawin SLTP RT.15/04 332709 332709
17. SUNARTI Anggota Pemalang, Islam Kawin SLTP RT.14/04 332710 332710
18. TUMRIYAH Anggota Pemalang, Islam Kawin SD RT.15/04 332711 332711
19. TARIYAH Anggota Pemalang, Islam Kawin SD RT.18/05 332712 332712
20. HERNI AENIGSIH Anggota Pemalang, Islam Kawin SLTP RT.20/05 332713 332713
21. HARTATI Anggota Pemalang, Islam Kawin SLTP RT.20/05 332714 332714
22. RAHAYU Anggota Pemalang, Islam Kawin SLTP RT.17/05 332715 332715